ka | en
Company Slogan TODO

ასანთის ღერებით თამაში

ავტორი: ანზორ გოზალიშვილი
ხელმძღვანელი: ნათელა არჩვაძე
საკვანძო სიტყვები: C++

ჰანოის კოშკები

ავტორი: ანზორ გოზალიშვილი
ხელმძღვანელი: ნათელა არჩვაძე
საკვანძო სიტყვები: რეკურსია, C++

საჭადრაკო კომპიუტერული პროგრამების მუშაობის ალგორითმები და პრინციპები

ავტორი: გრიგორ ელოიანი
ხელმძღვანელი: მანანა ხაჩიძე


სიტყვიდან ფუძის ამოღება ქართულ ენაში

ავტორი: ლაშა მარანელი
ხელმძღვანელი: მანანა ხაჩიძე, ბეჟან ღვაბერიძე
საკვანძო სიტყვები: ინდექსირება, ფუძე, სიტყვა, ენა

ენის კორპუსი და კორპუსული ლინგვისტიკა

ავტორი: ანა სიხარულიძე
ხელმძღვანელი: მ.ხაჩიძე, ბ.ღვაბერიძე
თანაავტორები: ლ. მარანელი
საკვანძო სიტყვები: ენის კორპუსი, კორპუსული ლინგვისტიკა

ქართულენოვანი საძიებო სისტემის მოდელის შექმნა

ავტორი: ირმა მახარაძე
ხელმძღვანელი: მაია არჩუაძე
საკვანძო სიტყვები: ტექსტების კატეგორიზაცია, მანქანური სწავლების ალგორითმები, KNN, SVM, Bayes

სამაგისტრო ნაშრომი

ავტორი: ლაშა-გიორგი ჭელიძე
ხელმძღვანელი:


ხელოვნური ნეირონული ქსელების მოდელირება ინსულტის დიაგნოსტიკისთვის უკუგანვრცობადი ალგორითმის გამოყენებით

ავტორი: ნინო დურდიაძე
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ლელა მირცხულავა დოქტორი ჯილიან პირსი


ინფორმაციული უსაფრთხოების ანალიზი უმაღლეს საგანმანათლებლო სფეროში ანალიზის შედეგები

ავტორი: ვაჟა ჩალაური
ხელმძღვანელი: დავით ხაჩიძე; დავით აღნიაშვილი


დიდი ზომის სტრიქონში ოპტიმალური ძებნის პროგრამული რეალიზაცია

ავტორი: ვიტალი ლომიძე
ხელმძღვანელი: მანანა ხაჩიძე
საკვანძო სიტყვები: ძებნა, ოპტიმალური, სტრიქონი

მონაცემთა ბაზაში შენახული ინფორმაციის დაშიფვრის ერთი მექანიზმის შესახებ

ავტორი: ელიკო იორამაშვილი
ხელმძღვანელი: მანანა ხაჩიძე
საკვანძო სიტყვები: შიფრაცია, დეშიფრაცია, ბაზაში ინფორმაციის შენახვა

ტექსტური კორპუსიდან სიტყვათა შორის კავშირების მოპოვება

ავტორი: გიგა მაღლაკელიძე
ხელმძღვანელი: ლიანა ლორთქიფანიძე
საკვანძო სიტყვები: ბუნებრივი ენის დამუშავება, სიტყვათა შორის კავშირის მოპოვება, მაქსიმალური ენტროპიის მოდელი

მონაცემთა ჰიბრიდული სტურქტურები

ავტორი: ნიკოლოზ გრძელიძე
ხელმძღვანელი: კობა გელაშვილი
საკვანძო სიტყვები: RBT, DSW, წითელ-შავი, ჰიბრიდული

მონაცემთა ვიზუალიზაცია

ავტორი: ნათია შანიძე
ხელმძღვანელი: მაგდა ცინცაძე
თანაავტორები: ნათია შანიძე
საკვანძო სიტყვები: მონაცემები, ვიზუალიზაცია, დიზაინი, ნავიგაცია, ფერთა პალიტრა, ფერთა გამა, სტრუქტურა, ვებგვერდი, ვიზუალიზაციის ტიპები, ვიზუალიზაციის საშუალებები, ეფექტური დიზაინი, ცხრილები, ჩარტები, დიაგრამები, რუკა, მედია საშუალებები

სამსახურებრივი პოზიციები და დარგობრივი სამუშაო უნარები ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში

ავტორი: ნატო ენუქიძე
ხელმძღვანელი: მანანა ხაჩიძე


ინფორმაციული უსაფრთხოების ანალიზი უმაღლეს საგანმანათლებლო სფეროში(ანალიზის მეთოდების შერჩევა)

ავტორი: მარინა მერებაშვილი
ხელმძღვანელი: ფიზ.მათ.კანდ.-დავით ხაჩიძე; ირაკლი გაგოშიძე


ნალექებით გამოწვეული მეწყერსაშიში რეგიონების გამოვლენა

ავტორი: მიხეილი გახუტელაშვილი
ხელმძღვანელი: ტატიანა კისელიოვა
თანაავტორები: გ. ძოწენიძე, გ. ციცვიძე, გ. ბაცანაძე, ი. გოცირიძე, გ. არაბიძე, ჟ. დალაქიშვილი, გ. აბრამიშვილი, თ. კიკნაძე, ნ. ხელაია, შ. ანანიაშვილი, ი. ბაბაკიშვილი, თ. გოგუაძე, ლ. კაპანაძე, დ. გელაშვილი, რ. აკოფოვი,
საკვანძო სიტყვები: მეწყერი, მეწყერსაშიში ზონები, GIS, ნალექები

დაავადებათა დიაგნოსტირების ინტელექტუალური სისტემის შემუშავება

ავტორი: სალომე გოგიშვილი
ხელმძღვანელი: პაპუნა ქარჩავა
თანაავტორები: არველაძე,ბარამიძე,ბეგიაშვილი,ბურკაძე,ბუჩუკური,გაბესკირია,გელაშვილი,ზაზაძე,კიკალიშვილი,ლეკიშვილი,ლობჟანიძე,ლოლუა,მეზვრიშვილი,რევაზიშვილი,ტაბიძე,ფეტელავა,ფილიშვილი,შანიძე,ჯავახია


კომპიუტერული სოციოლოგია web დიზაინში

ავტორი: მაია მუმლაძე
ხელმძღვანელი: მაგდა ცინცაძე


ვებ გვერდის პროგრამული ოპტიმიზაცია საძიებო სისტემებისთვის

ავტორი: ნინო სუხაშვილი
ხელმძღვანელი: მაგდა ცინცაძე


ინტრანეტ ტექნოლოგიის დანერგვა სასწავლო პროცესში

ავტორი: ვახტანგი ლალუაშვილი
ხელმძღვანელი: პაპუნა ქარჩავა


პარალელური პროგრამირების ტექნოლოგიები

ავტორი: მარიამ დოლიაშვილი
ხელმძღვანელი: კობა გელაშვილი
თანაავტორები: სოფიო ჩიქვინიძე
საკვანძო სიტყვები: პარალელური ალგორითმები, პარალელური პროგრამირება, merge sort, მატრიცების გადამრავლება, multithreading, std::thread, std::future, Microsoft PPL, MPI

N-გრამიანი მსგავსება და დისტანცია

ავტორი: შოთა ოდიშარია
ხელმძღვანელი: მანანა ხაჩიძე


პროფესიული კვალიფიკაციის განმსაზღვრელი სისტემა ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში

ავტორი: ნუგზარი ჭანკვეტაძე
ხელმძღვანელი: მანანა ხაჩიძე
თანაავტორები: ასლან გურბანოვი, ირინა კაზარიანი, ლელა გაიხარაშვილი, ქეთი ქუთათელაძე, ლაშა ქუთათელაძე, ანა ღოღობერიძე და სხვა.
საკვანძო სიტყვები: სტანდარტები, საკვალიფიკაციო, საერთაშორისო

დინამიური ძიება

ავტორი: შაქრო მელქაძე
ხელმძღვანელი: მიხეილ თუთბერიძე
საკვანძო სიტყვები: მონაცემთა ბაზაში ძიება, დინამიური მოთხოვნა, საბოლოო მომხმარებელზე ორიენტაცია

ონლაინ განმარტებითი ლექსიკონი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში

ავტორი: გიგა ჩალაური
ხელმძღვანელი: მანანა ხაჩიძე
თანაავტორები: თამარ კაპანაძე, თათია კოპალიანი, ლაშა კახიძე, გიორგი გელაშვილი
საკვანძო სიტყვები: განმარტებითი ლექსიკონი, ინფორმაციული ტექნოლოგიები

გულის რითმის ცვალებადობის გამოთვლა HRV ინსტრუმენტების გამოყენებით

ავტორი: თამთა კილაძე
ხელმძღვანელი: გიორგი ჩახუნაშვილი, ნან ოდიშელიძე
საკვანძო სიტყვები: გულისცემის ცვალებადობა

მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები

ავტორი: თამთა გოგოჭური
ხელმძღვანელი: მანანა ხაჩიძე
საკვანძო სიტყვები: DBMS, მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემები

ნეირონული ქსელების მოდელები ინსულტის დროს დაზიანებული ტვინის უჯრედების პროგნოზირებისათვის

ავტორი: ლაშა-გიორგი ჭელიძე
ხელმძღვანელი: ლელა მირცხულავა


მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემები : DBMS, CDBMS

ავტორი: გოგა გოგოლაური
ხელმძღვანელი: მაია არჩუაძე; მაგდა ცინცაძე


თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ავტორი: ნანა გვათუა
ხელმძღვანელი: მაგდა ცინცაძე


HRV ანალიზის გამოყენება გონებრივი ძალისხმევის და სხვა HCI კონპონენტების დასადგენად.

ავტორი: თამარი ივანიძე
ხელმძღვანელი: გიორგი ჩახუნაშვილი,ნანა ოდიშელიძე
საკვანძო სიტყვები: ადამიან-კომპიუტერის ურთიერთობა, გულისცემის ცვალებადობა, გონებრივი ძალისხმევა

ავტომატური შეტყობინების სისტემა

ავტორი: გაგა გოგოლაური
ხელმძღვანელი: პაპუნა ქარჩავა


კომპიუტერის როლი ბავშვის განათლებაში

ავტორი: დალი ნაპირელი
ხელმძღვანელი: ნანა ოდიშელიძე
საკვანძო სიტყვები: ოჯახი, ბიჭი, გოგო.

პროგრამული უზრუნველყოფის არქიტექტურის შერჩევის პრინციპები

ავტორი: მარიამ მერებაშვილი
ხელმძღვანელი:


NoSQL სტრუქტურა და გამოყენების არეალი

ავტორი: ზურაბ ფანცხავა
ხელმძღვანელი: ვახტანგ კვანტალიანი


კრიპტოგრაფია თანამედროვე ცხოვრებაში, ვებ–აპლიკაციების უსაფრთხოება

ავტორი: სოფიო ჭანტურიძე
ხელმძღვანელი: ზურაბ ქოჩლაძე


დანიშვნის ორკრიტერიუმიანი ამოცანის შესახებ

ავტორი: ნოდარი ამბროლაძე
ხელმძღვანელი: ბეჟან ღვაბერიძე
საკვანძო სიტყვები: დანიშვნის ამოცანა, მრავალკრიტერიუმიანი ოპტიმიზაცია

ძებნის ინსტრუმენტების შერჩევა მონაცემთა ბაზებში

ავტორი: avtandil abramishvili
ხელმძღვანელი:
თანაავტორები: ავთანდილ აბრამიშვილი


ტრომბის დიაგნოზი ნეირონული ქსელების გამოყენებით

ავტორი: ვალერიანე გელოვანი
ხელმძღვანელი: ლელა მირცხულავა, ჯილიან პირსი


ექსტრემუმის ძებნის ავტომატური მოდელი

ავტორი: მიხეილ ჩუბინიძე
ხელმძღვანელი: ტარიელ ხვედელიძე
თანაავტორები: მიხეილ ჩუბინიძე


სენსორული ტექნოლოგიები ადამიანი - კომპიუტერის ურთიერთქმედებაში

ავტორი: ანა დარჩიაშვილი
ხელმძღვანელი: გელა ბესიაშვილი
საკვანძო სიტყვები: ადამიანი-კომპიუტერის ურთიერთქმედება, სენსორული ტექნოლოგიები, მობილური მოწყობილობები, ანდროიდი, სიმბოლოთა ოპტიკური ამოცნობა, მათემატიკა

თანაბრადმტკიცე კონტურის მოძებნის ამოცანები.

ავტორი: კონსტანტინე დემურჩევი
ხელმძღვანელი: ნანა ოდიშელიძე
თანაავტორები: დ. ცხონდია, ი.სუხიშვილი
საკვანძო სიტყვები: თანაბრადმტკიცე, კონტური, დრეკადობა, ძაბვა

წითელ-შავი ხის დაბალანსების ალგორითმები

ავტორი: გიორგი შველიძე
ხელმძღვანელი: კობა გელაშვილი
თანაავტორები: ნიკოლოზ გრძელიძე
საკვანძო სიტყვები: მონაცემთა სტრუქტურები, ძებნის ორობითი ხე

გარე ძებნის ალგორითმები დიდ მონაცემებზე

ავტორი: ბესიკი სახიაშვილი
ხელმძღვანელი: მანანა ხაჩიძე
თანაავტორები: კონსტანტინე მურადოვი
საკვანძო სიტყვები: ალგორითმები, ძებნის ძრავი, ბესიკ სახიაშვილი, დასწავლის ალგორითმი

განსაკუთრებით დიდი  ზომის ინფორმაციის დაცვა/დამუშავება მონაცემთა ბაზებში

ავტორი: ირაკლი ქობესაშვილი
ხელმძღვანელი: ვახტანგ კვანტალიანი


ავტომატების ქცევის ანალიზი

ავტორი: მარიამი სტეფანიდი
ხელმძღვანელი: ტარიელ ხვედელიძე


Oracle მონაცემთა ბაზის ინსტალაცია Linux_ის ოპერაციულ სისტემაზე(ვირტუალურ გარემოში)

ავტორი: იუზა ჟღენტი
ხელმძღვანელი: ზურაბ მოდებაძე


ახალი მატრიცული ცალმხრივი ფუნქციისა და ღია არხით გასაღების გაცვლის ალგორითმის ანალიზი და მისი ინოვაციური განხორციელება

ავტორი: ლევანი ბუზალაძე
ხელმძღვანელი: რიჩარდ მეგრელიშვილი


თბილისის სწრაფი კვების (საშაურმე) ქსელის მართვის ინფორმაციული სისტემა

ავტორი: არჩილ მჭედლიშვილი
ხელმძღვანელი: გელა ბესიაშვილი
თანაავტორები: არჩილ მჭედლიშვილი


ანგარიშის შევსების ავტომატური სისტემა

ავტორი: დავით ბერაძე
ხელმძღვანელი: ტარიელ ხვედელიძე
თანაავტორები: დავით ბერაძე


Windows ოპერაციული სისტემის ვირტუალიზაცია Linux - ის გარემოში

ავტორი: დავით ხარაიშვილი
ხელმძღვანელი:


მცირე საწარმოს ბიზნეს-საქმიანობის ელექტრონული წარმართვის სისტემა ლომბარდის მაგალითზე

ავტორი: გიორგი მარტიაშვილი
ხელმძღვანელი:


უსაფრთხოება IPv6 ქსელებში

ავტორი: გურამი ასანიშვილი
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი: პაპუნა ქარჩავა
თანაავტორები: გურამი ასანიშვილი
საკვანძო სიტყვები: უსაფრთხოება, IPv6, IPv6 ქსელი


Web Development by WebDevelopmentQuote.com
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates
Supported by Hosting24.com